2015./2016.mācību gads

2015./2016.mācību gads
18.09.2014


Ministru kabineta noteikumi Nr.4 

Rīgā 2015.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 14.§)
Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 
4.panta 16.punktu

1. Noteikumi nosaka 2015./2016. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

2. Mācību gads sākas 2015. gada 1. septembrī.

3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2016. gada 30. maijā.

4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2016. gada 13. maijā, bet mācību gads beidzas 2016. gada 10. jūnijā.

5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2016. gada 13. maijā, bet mācību gads beidzas 2016. gada 17. jūnijā.

6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2016. gada 30. maijā.

7. Mācību gadu veido divi semestri:

7.1. pirmais semestris ilgst no 2015. gada 1. septembra līdz 2015. gada 18. decembrim;

7.2. otrais semestris ilgst:

7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 30. maijam;

7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 10. jūnijam;

7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 17. jūnijam.

8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

8.1. rudens brīvdienas – no 2015. gada 26. oktobra līdz 2015. gada 30. oktobrim;

8.2. ziemas brīvdienas – no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 1. janvārim;

8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2016. gada 14. marta līdz 2016. gada 18. martam;

8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2016. gada 21. marta līdz 2016. gada 25. martam;

8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2016. gada 31. maija līdz 2016. gada 31. augustam.

9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma 

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile      Atpakaļ
Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Garoza, LV - 3926, Latvija,
+371 63945211,
+371 63945211,
mezotne.internatskola@bauska.lv