Mežotnes internātvidusskola

Valsts pārbaudījumi 

6.klasei

Pārbaudījuma veids,    priekšmets

Datums

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā

19.februārī 

Diagnosticējošais darbs matemātikā   

24.februārī

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

4.martā

 

9.klasei 

Pārbaudījuma veids,    priekšmets

Datums

 Eksāmens latviešu valodā

 

20., 21.maijā

Eksāmens svešvalodā

27.maijā 

 Eksāmens matemātikā (rakstiski)

 

2.jūnijā

 Eksāmens vēsturē (rakstiski)
 

9.jūnijā 
 

 

 Avots: 20.05.2014. MK NOTEIKUMI NR.248

VEIKSMI PĀRBAUDĪJUMOS!

 
Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Garoza, LV - 3926, Latvija,
+371 63945211,
+371 63945211,
mezotne.internatskola@bauska.lv