Mežotnes internātvidusskola

  Mežotnes pagastam ir sena, kultūras un svarīgiem notikumiem bagāta vēsture mūsu valsts mērogā.

Mežotnes pils
Mežotnes pils

  Mežotne un Tērvete ir senākās rakstītos avotos pieminētās vietas Zemgalē. Indriķa Livonijas hronikā Mežotne un Tērvete minētas vienlaikus, stāstot par 1219.-1220.g. cīņām pie Mežotnes pils. Taču ir vēl senākas liecības par Mežotni. Vairāki valodnieki (to skaitā J.Endzelīns) atzīst, ka 1154.gadā pasaules kartes aprakstā (kuru devis arābu ģeogrāfs Indrīsī) pieminētā Medsūna meklējama Mežotnē.

Garozas muiža
Garozas muiža XX gs. sākumā

  Garoza bijusi privātmuiža. Tās izveidošanas laiks meklējams jau 15.-16.gs. Savas pastāvēšanas laikā tā daudzkārt mainījusi īpašniekus. Pirmās konkrētās ziņas par Garozas muižiņu saistās ar Livonijas ordeņa laiku - 1556.gadu, kad par Garozas lēņa kungu minēts Francis Fretvags fon Budenburgs. Pēdējie tās īpašnieki bijuši fon Grothusi, kam ap 1922.gadu īpašumu atsavināja. Tajā laikā muižas kompleksā ietilpa 18 ēkas - pils, kalpumājas, laidari, staļļi, šķūņi, pirts, smēde, žāvētava, kā arī parks un augļu dārzs.

Tiltiņš pār Garozes upīti
muižas parkā XX gs.sāk.

  1926.gadā  muiža tika sadalīta - daļu ieguva dārzsaimnieks A.Lūsis, daļu lauksaimniecības biedrība "Garoza”. Pēckara periodā ēku visilgāk izmantoja Mežotnes 53.LPTV. Te bijusi gan šautuve, gan noliktava, gan mācību telpas. Kopš 1973.gada celtne netiek izmantota.

Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Garoza, LV - 3926, Latvija,
+371 63945211,
+371 63945211,
mezotne.internatskola@bauska.lv