Mežotnes internātvidusskola
Zinātniski pētnieciskā darba reglaments 17.09.2013

Skat. PDF failu šeit.


Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Garoza, LV - 3926, Latvija,
+371 63945211,
+371 63945211,
mezotne.internatskola@bauska.lv